Seminar om akustikk

02.06.2016 13:21 Skrevet av HMR

Hvordan er lyden i øvings- og konsertlokalet? Hvordan gjøre den bedre? Helgen 14. og  15. november 2015 arrangerer vi kurs for alle som er interessert i emnet - enten du er utøver eller kulturhuseier. Sted: Klosterhagen Hotell i Bergen.

SEMINAR i samarbeid med Musikkens studieforbund, Amatørkulturrådet og Bergenhus og Årstad kulturkontor.

Akustiske kriterier for rom og lokaler brukt til musikkutøvelse

Lørdag 14. og søndag 15. november 2015

Klosterhagen Hotell, Bergen


Lørdag 14. november:


11:30 – 12:00    Lunsj
12:00 - 12:45     Velkommen!Innledning.
12:45 – 13:30    De viktigste faktorene for gode forhold for musikk. (Marius Dale Romslo) Lydsvake og lydsterke akustiske grupper. Forsterket musikk. Flerbruk av et lokale.
13:45 – 14:45    Måling øvingslokalet Akks, USF Verftet (Marius Dale Romslo)
14:45 – 15:00    Pause,Tebrød, frukt
15:00 – 15:45   Fra problem til løsning (Jonas Høgseth, Norsk musikkråd/ Møre og Romsdal musikkråd)

15:45 – 16:00    Avslutning og oppsummering


            
Søndag 15. november:


11:30 – 12:00    Lunsj
12:00 – 12:45   Akustikk – med og  motspiller» utfordringer i både konsert og øvesammenheng. (Jonas Høgseth, NMR/MRM/bandORG, er aktiv musiker på fritiden. Han har lang erfaring med å oppholde seg i det akustiske rom som utøver, og forteller litt om sine erfaringer)

12:45 – 13:30    Gjennomgang av Norsk standard, NS 8178, Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. (Daniela Toledo, Ph.D Akustikk, Cowi AS)
13:30 – 13:45    Pause, tebrød og frukt
13:45 – 14:45    Presentasjon av målingen av Akks sitt øvingslokale. (Marius Dale Romslo)
14:45 – 15:00    Pause, kaffe, te, frukt
15:00 – 15:45    "Hva kan gjøres med uegnet akustikk?" (Daniela Toledo, Ph.D Akustikk, Cowi AS)
15:45 – 16:00    Avslutning, oppsummering.
Maks 15 deltagere

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA