Hordaland - Oversikt over VO-kursene

26.04.2017 13:00 Skrevet av

Kusrapport<r/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <style type="text/css"> table.apex_ir_html_export { background-color:#F2F2F5; border-width:1px 1px 0px 1px; border-color:#C9CBD3; border-style:solid; } table.apex_ir_html_export td { color:#000000; font-family:Tahoma,Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif; font-size:9pt; background-color:#EAEFF5; padding:8px; background-color:#F2F2F5; border-color:#ffffff #ffffff #cccccc #ffffff; border-style:solid solid solid solid; border-width:1px 0px 1px 0px; } table.apex_ir_html_export th { font-family:Tahoma,Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif; font-size:9pt; padding:8px; background-color:#3399FF; border-color:#ffffff #ffffff #cccccc #ffffff; border-style:solid solid solid none; border-width:1px 0px 1px 0px; white-space:nowrap; } </style> <script type="text/javascript"> window.apexir_search = {}; apexir_search.search = function(pWorksheetId){ var lSearch = document.getElementById("S"+pWorksheetId).value.toUpperCase(), lRows = document.getElementById("data"+pWorksheetId).getElementsByTagName("TR"), lRowCount = lRows.length; for (var i=0; i<lRowCount;i++){ if (lSearch==="") { lRows[i].style.display = ""; } else { var lCells = lRows[i].getElementsByTagName("TD"); lCellCount = lCells.length; lFound = false; for (var j=0; (!lFound && j<lCellCount);j++){ if (lCells[j].innerHTML.toUpperCase().indexOf(lSearch) != -1) lFound = true; } lRows[i].style.display = (lFound?"":"none"); } } }; apexir_search.searchIfEnter = function(e, pWorksheetId){ var keycode; if(window.event){keycode = window.event.keyCode;} else if (e){keycode = e.which;} else {return true;} if(keycode == 13){ apexir_search.search(pWorksheetId); return false; } else { return true; }; }; </script> </head><body> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="apex_ir_html_export"> <tr><td>Search: <input type="text" size="30" maxlength="1000" value="" id="S176770039425401557" onkeydown="return apexir_search.searchIfEnter(event, '176770039425401557');" /><input type="button" value="Search" onclick="apexir_search.search('176770039425401557')"/></td></tr> </table> <br /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="apex_ir_html_export"> <thead><tr><th id="Kursområde navn">Kursområde Navn</th><th id="ARRANGØR">Arrangør</th><th id="KURSSTART">Kursstart</th><th id="KURSSLUTT">Kursslutt</th><th id="KURSSTED">Kurs sted</th><th id="APXWS_CC_004">Kommunenavn</th></tr></thead><tbody id="data176770039425401557"> <tr><td headers="Kursområde navn">DJ/Sampling</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">05.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Kvarteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">DJ/Sampling</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">05.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Kvarteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - kor</td><td headers="ARRANGØR">Alversund Kammerkor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">17.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Knarvik Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - kor</td><td headers="ARRANGØR">Alversund Kammerkor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Knarvik Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - kor</td><td headers="ARRANGØR">Alversund Kammerkor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">17.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Knarvik Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - kor</td><td headers="ARRANGØR">Alversund Kammerkor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">17.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Knarvik Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - kor</td><td headers="ARRANGØR">Vokalensemblet Sotra Reviderte</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Fjell Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Fjell</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - korps</td><td headers="ARRANGØR">Blanke Messingen</td><td headers="KURSSTART">18.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">08.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Stamnes skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Vaksdal</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - korps</td><td headers="ARRANGØR">Blanke Messingen</td><td headers="KURSSTART">18.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">10.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Stamnes skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Vaksdal</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - korps</td><td headers="ARRANGØR">Blanke Messingen</td><td headers="KURSSTART">18.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">08.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Stamnes skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Vaksdal</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - korps</td><td headers="ARRANGØR">Sund Brass</td><td headers="KURSSTART">17.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Skogsvåg skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Sund</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - orkester</td><td headers="ARRANGØR">Sunnhordland Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">02.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.09.2016</td><td headers="KURSSTED">Stord kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - orkester</td><td headers="ARRANGØR">Sunnhordland Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">02.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.09.2016</td><td headers="KURSSTED">Stord kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - orkester</td><td headers="ARRANGØR">Sunnhordland Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">02.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.09.2016</td><td headers="KURSSTED">Stord kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar i gruppe - orkester</td><td headers="ARRANGØR">Sunnhordland Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">02.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.09.2016</td><td headers="KURSSTED">Stord kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Innstudering av repertoar torader</td><td headers="ARRANGØR">Litt Tå Kvart</td><td headers="KURSSTART">01.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Sælen Oppvesttun</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Instrumental folkemusikk</td><td headers="ARRANGØR">Os Spelemannslag</td><td headers="KURSSTART">31.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">07.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Os skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Os</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Instrumental folkemusikk</td><td headers="ARRANGØR">Os Spelemannslag</td><td headers="KURSSTART">26.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">16.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Jimmy si stove</td><td headers="APXWS_CC_004">Os</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Instrumental folkemusikk</td><td headers="ARRANGØR">Os Spelemannslag</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Det historiske tunet på Lyngheim</td><td headers="APXWS_CC_004">Os</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Instrumental folkemusikk</td><td headers="ARRANGØR">Osterøy Spel- og Dansarlag</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">27.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Valestrand skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Osterøy</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Instrumental folkemusikk</td><td headers="ARRANGØR">Spelemannslaget Fjellbekken</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen Kulturskole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Askøy Kirkekor</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Strusshamn kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Askøy</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Bergen Felleskor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Birkebeinersenteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Bergen Filharmoniske Kor</td><td headers="KURSSTART">17.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Grieghallen</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Bjørgvin Korskole</td><td headers="KURSSTART">17.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Kristi Krybbe skole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Bremnes kantori</td><td headers="KURSSTART">01.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bremnes kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Bømlo</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Bremnes kantori</td><td headers="KURSSTART">01.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bremnes kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Bømlo</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Cantus</td><td headers="KURSSTART">30.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">17.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Skjold Kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Collegium Musicums Kor</td><td headers="KURSSTART">16.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Korskirken</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Con Spirito</td><td headers="KURSSTART">30.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">08.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Salhus menighetssenter</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">CORE i Sædalen</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Sædalen skole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Damekoret Toneveld</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">St. Markus kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Eufonia</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Storebø Barneskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Austevoll</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Fana Kyrkjekor</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Fana Kirke / Fana Menighetshus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">FONOS</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Kyrkjetunet</td><td headers="APXWS_CC_004">Os</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Kammerkoret Gneis</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Kulturhuset Danckert Krohn</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Lindås-Myking kantori</td><td headers="KURSSTART">01.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">08.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Lindås og Myking kyrkjer</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Meland Pensjonistkor</td><td headers="KURSSTART">01.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">27.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Meland Eldresenter</td><td headers="APXWS_CC_004">Meland</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Moster Kyrkjekor</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">07.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Moster Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Bømlo</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Sanctus</td><td headers="KURSSTART">31.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Nysæter kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Slettebakken motettkor</td><td headers="KURSSTART">21.06.2016</td><td headers="KURSSLUTT">16.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Slettebakken Kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">St. PaulKoret</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">St. Paul kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Sta. Sunniva kammerkor</td><td headers="KURSSTART">15.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Johanneskirken</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Stolmen Kyrkjekor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Stolmen Skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Austevoll</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Stord con Spirito</td><td headers="KURSSTART">03.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Leirvik skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Tveiterås Ungdomskor</td><td headers="KURSSTART">18.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Fana Kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Volve Vokal</td><td headers="KURSSTART">09.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Ny-Krohnborg senter</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Voss Kantori</td><td headers="KURSSTART">30.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Vangskyrkja</td><td headers="APXWS_CC_004">Voss</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Vox Animae</td><td headers="KURSSTART">16.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Vox Animae</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Korsang</td><td headers="ARRANGØR">Ytre Arna Kyrkjekor</td><td headers="KURSSTART">29.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Ytre Arna Kyrkje</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Lederopplæring FMLB</td><td headers="ARRANGØR">FMLB Hordaland</td><td headers="KURSSTART">12.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.09.2016</td><td headers="KURSSTED">Fantoft gård studentbarnehage</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">08.11.2016</td><td headers="KURSSLUTT">06.12.2016</td><td headers="KURSSTED">USF Verftet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Askeladden</td><td headers="KURSSTART">04.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">22.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Ungdommens Hus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">AT LEAST WE HAVE A BAND</td><td headers="KURSSTART">01.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">09.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Skeie aktivitetshus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Benjamin Talks</td><td headers="KURSSTART">04.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Øvingslokale i Lyderhornsveien 291</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Bon Scotch</td><td headers="KURSSTART">07.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Møllendalsveien musikkbinger</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Caprise</td><td headers="KURSSTART">17.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">AKKS</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Cretura</td><td headers="KURSSTART">27.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Fana Kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Devar</td><td headers="KURSSTART">01.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Alvøen Gamle Mølle</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Fairy</td><td headers="KURSSTART">03.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Peak Studiofelleskap</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Fana Big Band</td><td headers="KURSSTART">16.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Fana kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Gatens Evangelium</td><td headers="KURSSTART">27.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">AKKS Bergen</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Hellish Outcast</td><td headers="KURSSTART">04.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Alvøen gamle mølle</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">IsItSo</td><td headers="KURSSTART">26.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">27.12.2016</td><td headers="KURSSTED">AKKS øvingsrom</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Kongle</td><td headers="KURSSTART">06.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">17.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Jacobskirken</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Leper Messiah</td><td headers="KURSSTART">02.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">16.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Akks Bergen rom 2</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Magic Touch</td><td headers="KURSSTART">04.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Simonsviken Næringspark</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Ohio</td><td headers="KURSSTART">05.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">27.12.2016</td><td headers="KURSSTED">NHH</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Optima Rubra</td><td headers="KURSSTART">30.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Internasjonalt farvann</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Proffene</td><td headers="KURSSTART">11.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">29.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Christigården dagsenter</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Ramasjang</td><td headers="KURSSTART">10.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Fjell Ungdomsskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Fjell</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Secret Treehouse</td><td headers="KURSSTART">03.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">04.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Studio Bukve</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Secret Treehouse</td><td headers="KURSSTART">03.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">04.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Studio Bukve</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Secret Treehouse</td><td headers="KURSSTART">03.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">04.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Studio Bukve</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">St. Bennett's</td><td headers="KURSSTART">18.06.2016</td><td headers="KURSSLUTT">29.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Peak Studiofelleskap</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">The Good, The Bad and The Old One</td><td headers="KURSSTART">06.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Våganeset 21</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">The Scumbugs</td><td headers="KURSSTART">29.05.2016</td><td headers="KURSSLUTT">29.08.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen Kjøtt</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">The Scumbugs</td><td headers="KURSSTART">29.05.2016</td><td headers="KURSSLUTT">29.08.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen Kjøtt</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Tiebreaker</td><td headers="KURSSTART">08.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">19.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Søstranda Grendalag</td><td headers="APXWS_CC_004">Etne</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Tiebreaker</td><td headers="KURSSTART">15.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">29.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Søstranda Grendalag</td><td headers="APXWS_CC_004">Etne</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Tributebandet Purple Heep</td><td headers="KURSSTART">05.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Steinberget Gård</td><td headers="APXWS_CC_004">Meland</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Vöödöö</td><td headers="KURSSTART">05.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">22.12.2016</td><td headers="KURSSTED">ØIB</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">WinterBeach</td><td headers="KURSSTART">03.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">06.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Møllendalsbakken 9</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">Wolfram</td><td headers="KURSSTART">02.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Møllendalsveien Musikkbinger</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i band</td><td headers="ARRANGØR">66crusher</td><td headers="KURSSTART">02.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">21.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Alvøen gamle mølle</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i korps</td><td headers="ARRANGØR">Bønes Brass</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">05.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bønes Skole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i korps</td><td headers="ARRANGØR">Skala brassband</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Frekhaug bedehus</td><td headers="APXWS_CC_004">Meland</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Askøy unge strykere</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">18.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Kleppestø ungdomsskole</td><td headers="APXWS_CC_004">Askøy</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Bergen Mandolinorkester</td><td headers="KURSSTART">08.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">19.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Galleri Paradis</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Bergen Unge Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">19.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Griegakademiet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Bergens Turnforenings Orkester</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Turnhallen</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Orkesteret Fossegrimen</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">05.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Voss Kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Voss</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Sunnhordland Kammerorkester</td><td headers="KURSSTART">30.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Stord kulturhus</td><td headers="APXWS_CC_004">Stord</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i orkester</td><td headers="ARRANGØR">Åsane Unge Strykere</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">24.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Åsane Unge Strykere</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i storband/jazzensembler</td><td headers="ARRANGØR">Big Business Band</td><td headers="KURSSTART">15.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">NHH</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i storband/jazzensembler</td><td headers="ARRANGØR">Hardanger Big Band</td><td headers="KURSSTART">19.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Jonsvoll</td><td headers="APXWS_CC_004">Jondal</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i storband/jazzensembler</td><td headers="ARRANGØR">Løen Storband</td><td headers="KURSSTART">17.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Grendahuset i Selegrend</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i storband/jazzensembler</td><td headers="ARRANGØR">Storband 90</td><td headers="KURSSTART">11.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Ulriken Bydelssenter</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Bjorøy Beljen</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">08.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bjorøy skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Fjell</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Blomsterbelgen</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">07.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Liland ungdomshus</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Blomsterbelgen</td><td headers="KURSSTART">18.11.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Voss</td><td headers="APXWS_CC_004">Voss</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Fanaduren</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">07.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Hordamuseet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Fanaduren</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">07.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Hordamuseet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Kvammadur'n</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Norheimsund barneskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Kvam</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Larm Toraderklubb</td><td headers="KURSSTART">20.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">10.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Knarvik Barneskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Lindås</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Os Durspelsamskipnad</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Os Ungdomsskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Os</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Osterøybelgen</td><td headers="KURSSTART">13.07.2016</td><td headers="KURSSLUTT">27.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Kleiveland</td><td headers="APXWS_CC_004">Osterøy</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i toradergruppe</td><td headers="ARRANGØR">Sund Toraderklubb</td><td headers="KURSSTART">17.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Kurssenteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Sund</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Askøybeljen</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Træet skole</td><td headers="APXWS_CC_004">Askøy</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Fana Trekkspillklubb</td><td headers="KURSSTART">31.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Hardangerveien 6A</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Fjell trekkspillklubb</td><td headers="KURSSTART">22.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">05.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Brattholmen Skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Fjell</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Kvam Trekkspelklubb</td><td headers="KURSSTART">24.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Norheimsund barneskule</td><td headers="APXWS_CC_004">Kvam</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Masfjorden Trekkspelklubb</td><td headers="KURSSTART">01.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Nordbygda skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Masfjorden</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Samspill i trekkspillorkester</td><td headers="ARRANGØR">Sund Trekkspelklubb</td><td headers="KURSSTART">09.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">20.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Glesnes skule</td><td headers="APXWS_CC_004">Sund</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Slagverkinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">08.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">06.10.2016</td><td headers="KURSSTED">USF Verftet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Slagverkinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">08.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">06.10.2016</td><td headers="KURSSTED">USF Verftet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strengeinstrumenter (Gitar o.l.)</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">12.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">10.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Kvarteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strengeinstrumenter (Gitar o.l.)</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">31.10.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Kvarteret</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strengeinstrumenter (Gitar o.l.)</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">06.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">04.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Musikkorridoren</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strengeinstrumenter (Gitar o.l.)</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">31.10.2016</td><td headers="KURSSLUTT">28.11.2016</td><td headers="KURSSTED">Musikkorridoren</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strykeinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">Fana unge strykere</td><td headers="KURSSTART">16.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">13.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Rudolf Steinerskolen</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strykeinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">Norsk Suzukiforbund Hordaland </td><td headers="KURSSTART">10.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen kulturskole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Strykeinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">Norsk Suzukiforbund Hordaland </td><td headers="KURSSTART">10.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen kulturskole</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Tangentinstrumenter</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">02.11.2016</td><td headers="KURSSLUTT">30.11.2016</td><td headers="KURSSTED">USF Verftet</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring i band</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">05.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Musikkorridoren</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring i band</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">07.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Musikkorridoren</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring i band</td><td headers="ARRANGØR">AKKS Bergen</td><td headers="KURSSTART">05.09.2016</td><td headers="KURSSLUTT">03.10.2016</td><td headers="KURSSTED">Musikkorridoren</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring/sang</td><td headers="ARRANGØR">Octavia</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Bergen Domkirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring/sang</td><td headers="ARRANGØR">Octavia</td><td headers="KURSSTART">25.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">15.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Frekhaug bedehus</td><td headers="APXWS_CC_004">Meland</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring/sang</td><td headers="ARRANGØR">Sangforeningen Forum</td><td headers="KURSSTART">15.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">19.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Foreningen Forum</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring/sang</td><td headers="ARRANGØR">Sangforeningen Forum</td><td headers="KURSSTART">08.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">12.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Foreningen Forum</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> <tr><td headers="Kursområde navn">Vokalopplæring/sang</td><td headers="ARRANGØR">Slettebakken motettkor</td><td headers="KURSSTART">23.08.2016</td><td headers="KURSSLUTT">14.12.2016</td><td headers="KURSSTED">Slettebakken Kirke</td><td headers="APXWS_CC_004">Bergen</td></tr> </tbody></table></body></html> <div id="socialLinks" style="margin-left: 5px;"> <!-- AddThis Button BEGIN --> <div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> <a class="addthis_button_tweet"></a> <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a> <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e942aa1165ad13e"></script> <!-- AddThis Button END --> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="large-4 medium-4 columns"> <!-- $Id: template.icd5 2462 2008-03-13 12:27:11Z endre $ --> <div class="paragraph clearfix" id="par-56690501"><h2>Her har vi målt akustikk</h2><div class="content"></div> </div> <div class=" hide-for-small-only"><a href="http://www.musikk.no/hordaland/akustikk/malinger-hordaland/"><figure class="image align-full"> <noscript> <img src="/sfiles/2/05/09/66/5/picture/640x640/skjermbilde-hordaland-500.jpg" width="640" height="640" alt="" /> </noscript> <img id="bilde_56690502" class="js-img" data-srcset='[{"160": "/sfiles/2/05/09/66/5/picture/160x160/skjermbilde-hordaland-500.jpg"},{"320": "/sfiles/2/05/09/66/5/picture/320x320/skjermbilde-hordaland-500.jpg"},{"454": "/sfiles/2/05/09/66/5/picture/454x454/skjermbilde-hordaland-500.jpg"}]' src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" alt="" /></figure></a> </div><div class=" show-for-small-only"><a href="http://www.musikk.no/hordaland/akustikk/malinger-hordaland-mobil/"><figure class="image align-full"> <noscript> <img src="/sfiles/3/05/09/66/5/picture/640x640/skjermbilde-hordaland-500.jpg" width="640" height="640" alt="" /> </noscript> <img id="bilde_56690503" class="js-img" data-srcset='[{"160": "/sfiles/3/05/09/66/5/picture/160x160/skjermbilde-hordaland-500.jpg"},{"320": "/sfiles/3/05/09/66/5/picture/320x320/skjermbilde-hordaland-500.jpg"},{"454": "/sfiles/3/05/09/66/5/picture/454x454/skjermbilde-hordaland-500.jpg"}]' src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" alt="" /></figure></a> </div><div class="sidebar-list-news mod"><h4>Aktuelle musikknyheter fra hele landet</h4><div class="list-entry"><a href="/akershus/nyhetsarkiv/eidsvoll-musikkrad-tildelt-laringspris/">Eidsvoll musikkråd tildelt læringspris</a></div><div class="list-entry"><a href="/ho/kurs/trombonemani/">Trombonemani</a></div><div class="list-entry"><a href="/oslo/nyheter/blank2/">Oskar Fjørtoft Sandanger er ny fylkeskontakt i UKM Oslo!</a></div><div class="list-entry"><a href="/nmr/nyheter/frykter-kutt-i-spillemidler/">Frykter kutt i spillemidler</a></div><div class="list-entry"><a href="/oslo/nyheter/hornorsk-konser/">#hørnorsk-konsertstøtte til orkester, ensemble, kor og korps - FRIST 20. OKT</a></div><div class="list-entry"><a href="/nmr/nyheter/gir-penger-til-/">Gir penger til menn som vil starte mannskor</a></div><div class="list-entry"><a href="http://www.musikklokaler.no/ressurser/til-nedlasting/hurra-internasj/">HURRA !! Internasjonal standard for øverom underveis</a></div></div><div class="clearfix"></div> <div class="mod contact-wrapper"> <div class="contact"><div class="contact-info-container"> <h4>Kontakt oss</h4> <p>Hordaland musikkråd<br />Telefon: 55 55 76 80</p> <p>E-post: hordaland (a) musikk.no</p> <p> </p> <p>Georgernes verft 12, 5011 Bergen</p> <p><span><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.musikk.no/hordaland/om-oss/kontakt-oss/"><span style="color: #ffffff;">VIS KONTAKTSKJEMA</span></a></span></span></span></p> </div> <div class="social-container"><a href="http://www.facebook.com/musikkhordaland"><img src="/sfiles/0/72/86/56/5/picture/face-icon.jpg" width="38" height="38" class="social" alt="" /></a><a href="http://www.twitter.com/musikkhordaland"><img src="/sfiles/2/30/05/66/5/picture/twitter.png" width="38" height="38" class="social" alt="" /></a></div> </div> <div class="contact-bottom-arrow"></div> </div> </div> </div> <div class="foot" id="footer"> <div class="row"> <div class="large-12 columns"> <!-- $Id: template.icd5 2462 2008-03-13 12:27:11Z endre $ --> <div class="row row__3333333312"><div class="large-3 columns"><!-- $Id: template.icd5 2618 2008-07-29 15:21:19Z endre $ --> <div class="footer-links "> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/nmr" target="_blank" class="bold"><strong>Norsk musikkråd</strong></a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/nmr/nyheter" target="_blank">Nyheter</a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://musikk.no/musikk/stotteordninger/" target="_blank">Støtteordninger</a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://musikk.no/nmr/prosjekter/" target="_blank">Prosjekter</a> </div> </div><div class="large-3 columns"><!-- $Id: template.icd5 2618 2008-07-29 15:21:19Z endre $ --> <div class="footer-links "> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikkensstudieforbund.no/" target="_blank" class="bold"><strong>Musikkens studieforbund</strong></a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/" target="_blank">Nyheter</a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/hordaland/tilskudd/vo-stotte/" target="_blank">Voksenopplæringsstøtte</a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikkifengselogfrihet.no/" target="_blank">Prosjekter</a> </div> </div><div class="large-3 columns"><!-- $Id: template.icd5 2618 2008-07-29 15:21:19Z endre $ --> <div class="footer-links "> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/fylker" target="_blank" class="bold"><strong>Fylkesmusikkråd</strong></a> </div> <!-- $Id: template.icd5 2618 2008-07-29 15:21:19Z endre $ --> <div class="footer-links "> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/hordaland/om-oss/lokale-mus/" target="_blank" class="bold"><strong>Lokale musikkråd i Hordaland</strong></a> </div> </div><div class="large-3 columns"><!-- $Id: template.icd5 2618 2008-07-29 15:21:19Z endre $ --> <div class="footer-links last"> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/hordaland/om-oss/medlemsorg/" target="_blank" class="bold"><strong>Organisasjoner i Hordaland</strong></a> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <a href="http://www.musikk.no/organisasjoner" target="_blank">Oversikt over medlemsorganisasjoner</a> </div> </div></div><div class="row row_cssSafe"><div class="large-12 columns"><!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <div class="sponsor-image-container"> <!-- $Id: template.icd5 2429 2008-02-20 13:02:54Z endre $ --> <div class="sponsor-image"><a href="http://www.hordaland.no/"><img src="/sfiles/0/93/05/66/5/picture/110x110/logo_hfk_staaende.jpg" width="110" height="110" alt="" /></a></div> </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> Foundation.Drilldown.defaults.backButton = '<li class="js-drilldown-back" tabindex="0"><a>Tilbake</a></li>'; Foundation.Drilldown.defaults.parentLink = true; $(document).foundation(); $(document).ready(function(){ switchImg(); }); </script> <script src="/sfiles/2/04/78/66/5/file/musikkdotno.js"></script> </body> </html>