KUTTER EN MILLION KRONER TIL FRIVILLIG MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND

I sitt forslag til statsbudsjett kutter regjeringen støtten til studieforbundsaktivitet med 28 millioner kroner, noe som vil føre til 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Dette rammer band, kor, korps, storband, orkester og spelemannslag som alle er avhengig av tilskudd til kurs og øvingsaktivitet som de får fra VO-ordningen. Ordningen er mer enn halvert de siste 20 årene, og trenger ikke kutt men en kraftig økning for å bevare det frivillige musikklivet.

 

Kultur for kommunebygging

Det rike kulturlivet i Nordhordland er avgjørende for at byggingen av en ny storkommune skal bli en suksess. Med kulturen i front vil man kunne styrke en felles identitet i den nye kommunen og videreutvikle et stort mangfold av kulturaktivitet.

Hva skjer med det frivillige kulturlivet etter kommunesammenslåing?

Lørdag 1. april avholder vi årsmøte i Knarvik misjonshus i Lindås. Etter at  årsmøtet er gjennomført og lunsj er fortært, blir det faglig påfyll med temaet inkludering og tilrettelegging, samt debatt om det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune.

Opprop mot kulturkutt

Alle landets fylkeskultursjefer roper varsko om at pengene til kulturbyggene er i ferd med å forsvinne fra offentlige budsjetter. "Dette er et alvorlig problem for fylkene. Kulturbyggene er helt avgjørende for kulturlivet i regionene. En halvering av budsjettene vil få store negative konsekvenser", mener Rune Thele, fylkes­kultursjef i Rogaland fylkeskommune.

Konsert på USF Verftet: 6 band fra fengsel og ettervern

Releasekonsert på Sardinen på USF lørdag 30. januar kl. 12. CD'en som utgis denne dagen er kommet i stand etter et samarbeid mellom Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel og Cork Prison i Irland. Prosjektet er en del av Erasmus+ som er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

God sommer!

Kontoret stenges i forbindelse med ferieavvikling i ukene 27, 28 og 29. Ta kontakt via epost så svarer vi straks vi er tilbake. Har du glemt å gjøre ferdig kursene dine i KursAdmin? Fiks det snarest så rekker du likevel å bli med på vårens tildeling. Glemt prosedyrene? Se her. Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Hvordan skape en fin dialog med kommunen?

Velkommen til årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd og kulturnettverk som blir arrangert  23. - 25. september på Hurdalsjøen! Årets konferanse setter fokus på forholdet til kommunen: Hvordan opprette en god dialog til gjensidig nytte.

Bevar kulturaksen fra Engen til Verftet

Hordaland musikkråd har i dag sendt en merknad til byggesaksavdelingen i Bergen kommune etter at det ble klart at eierne av den såkalte Kjødetomten har planlagt å bygge boligblokker der kulturbransjen ønsker mer rom for kultur.

Det offentlige og det frivillige - gjensidig ressurs for hverandre

Kom og møt Bård Vegar Solhjell, ny styreleder i Norsk musikkråd, på landskonferanse for lokale musikk- og kulturråd på Hurdalsjøen konferansehotell 15. - 17. september. Tema: Frivillighetens plass i ny kommunestruktur. 

Fagsamling i Bergen for studieforbund og medlemsorganisasjoner

VOFO Hordaland inviterer til fagsamling og sosialt samvær fredag 3. februar kl. 1700.

"To spor i voksnes læring – nytte eller dannelse?" - en forelesning ved Sturla Bjerkaker, tidligere generalsekretær i VOFO. Målgruppe: Ansatte og tillitsvalgte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund er altså hjertelig velkomne!

Fra utenforskap til ny sjanse

I stortingsmeldingen "Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring" omtales opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner i positive ordelag. - Det gjenstår å se hva slags konkrete virkemidler som kan gjøre vår sektor til en bedre bidragsyter, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Stortingsmeldingen ble lagt frem fredag 19. februar og skal nå videre til behandling i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen før den til slutt behandles på Stortinget.

Her har vi målt akustikk