VO-tilskudd utbetalt: 780.000 kroner for høstens øvinger

08.10.2014 17:17 Skrevet av Katarina Wolff

Hordaland ligger fortsatt godt plassert på statistikken når det gjelder utbetaling av Voksenopplæringsmidler til kurstiltak innen musikk. I løpet av forrige uke ble kursstilskuddet utbetalt til lag som har søkt Voksenopplæringsstøtte for høsten 2013. I Hordaland ble det utbetalt omlag kr. 780.000,- De ulike medlemslagene har rapporter hele 9 267 timer øving siste høst. Totalt for 2013 ble det utbetalt over 1,4 millioner kroner til lag i Hordaland.

Hele landet

For hele landet har 1 623 kurs fått utbetalt kurstilskudd på litt over 6,7 millioner kroner for kurs gjennomført høsten 2013. I alt rapporterte Musikkens studieforbund i overkant av 162 000 kurstimer for hele 2013. Flest kurstimer ble gjennomført av lag i bandOrg, Norsk sangerforum og Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL). Norsk sangerforums kor over hele landet gjennomførte i alt 734 kurs.

Opplæringsområdene band og kor/sang utgjør til sammen mer enn 95 000 kurstimer fordelt på 1 499 kurs. Opplæring i trekkspill/torader og storband utgjør 583 kurs og 25 400 kurstimer. Totalt gjennomførte våre medlemsorganisasjoner 3 356 kurs i 2013. Av disse fikk 82 kurs ekstra tilretteleggingstilskudd.


For hele 2013 er tallene for Hordaland:

Totalt antall kurs: 311

Antall timer: 18 276

Antall deltakere (god fordeling på kvinner og menn): 2 640

Totalt tilskudd: 1 410 709 kroner


Vil du vite mer om Voksenopplæringstilskudd til musikkaktivitet? Trykk her.


Kilde: Musikkens studieforbund
Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA