Fra lavvoen. Copyright: Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.

Det offentlige og det frivillige - gjensidig ressurs for hverandre

14.06.2017 12:13 Skrevet av K Wolff

Kom og møt Bård Vegar Solhjell, ny styreleder i Norsk musikkråd, på landskonferanse for lokale musikk- og kulturråd på Hurdalsjøen konferansehotell 15. - 17. september. Tema: Frivillighetens plass i ny kommunestruktur. 

Hurdalasjøen ligger 30 min fra Gardermoen. Representanter fra kulturskoler og andre kommunale enheter er hjertelig velkommen!

Les mer på Norsk musikkråd sin side.

Her har vi målt akustikk