Foto: VOFO

Fra utenforskap til ny sjanse

23.02.2016 12:05 Skrevet av K Wolff

I stortingsmeldingen "Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring" omtales opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner i positive ordelag. - Det gjenstår å se hva slags konkrete virkemidler som kan gjøre vår sektor til en bedre bidragsyter, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Stortingsmeldingen ble lagt frem fredag 19. februar og skal nå videre til behandling i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen før den til slutt behandles på Stortinget.

- Mangfoldet av opplæringstilbud som studieforbundene og frivillige lag og foreninger står for, gjør det mulig å treffe de gruppene som det kanskje er vanskeligst å motivere for opplæring i det formelle systemet. Det er positivt at regjeringen ønsker å samordne innsatsen rundt de menneskene som for eksempel trenger å styrke basisferdigheter. Lokalt vil frivillige organisasjoner spille en viktig rolle, sier Holstad.

- Noen av hindringene for deltakelse som vi og studieforbundene pekte på tidligere, ser nå ut til å bli fjernet. Vi har også spilt inn et tydelig ønske om at NAV må godkjenne deltakelse på kurs i frivillige lag uten at man blir fratatt ytelser. Vi går ut fra at frivillige aktiviteter ses i sammenheng med de andre samordningstiltakene. Les mer på VOFO sin egen side.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA