Gledelig økning i antall studietimer i Hordaland

08.04.2016 17:09 Skrevet av Katarina Wolff

I Hordaland har vi siste år hatt en enorm økning i antall studeietimer innen musikk. Vi har gått opp hele 15 prosent fra foregående år, noe som vil si at enda flere orkester, band og kor har fått støtte for aktiviteten de har hatt i øvingslokale og på konsert.

Vi kan med stolthet si at vi i Hordaland er gode på Voksenopplæring; nå drømmer vi bare om enda større bevilgninger til dette viktige feltet innen frivilligheten. Musikkaktivitet er viktig både for den enkeltes livsglede og helse, men også for samfunnet som helhet. Deltakelse i organisert musikkaktivitet forhindrer utenforskap, og er gunstig for samholdet i lokalsamfunnet.

I 2015 har Hordaland musikkråd rapportert inn hele 414 kurs, det er bare fem færre enn i rekordåret 2012. Vi hadde  24.242 studietimer, det er høyest i landet, og tilsvarer et totalt tilskudd på kr. 1.566.845 kroner.  På antall deltakere har vi ny rekord med 3.865 personer som har fått støtte.

Vår økning i studietimer tilsvarer 15 prosent, mens totalt sett har økningen i antall studietimer i Musikkens studieforbund vært på nærmere 5 prosent. Det vil si at enda flere søker støtte, mens statstilskuddet til voksenopplæring i studieforbund dessverre har stått på stedet hvil de siste årene.

Totalt timetall i MSF var på 176.112 timer, og dette er en økning  på 7.705 studietimer i forhold til foregående år. Dette innebærer at timetilskuddet for høstens kurs måtte justeres ned i noen fylker, blant annet i Hordaland, siden man må dele potten på flere søkerlag. Den gode nyheten er at studietimetallet i 2015 legges til grunn når statstilskuddet til studieforbund fordeles i årene som kommer. Økningen på over syv tusen studietimer det siste året betyr dermed at MSF får en større andel av statstilskuddet neste gang.

 

Utbetaling av VO-tilskuddene for øving i høsten 2015 skjer i månedsskiftet april/mai.

 

Søke VO-støtte til ditt lag? Trykk her!

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA