Kommentar til kulturbudsjettet

10.12.2014 16:02 Skrevet av K Wolff

Her er Norsk musikkråds kommentar til kulturbudsjettet: Gledelig økning til korfeltet, spillemidler gir uforutsigelige forhold for musikkorganisasjonene, urovekkende reduksjon av spillemidler til kulturbygg, katastrofebudsjett for studieforbundene.

Les hele saken på Norsk musikkråd sine sider.

Her har vi målt akustikk