KOMP-midlene for 2015 er fordelt

21.04.2015 14:26 Skrevet av K Wolff

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

- Prosjekter for barn og unge ble som vanlig gitt høy prioritet, og det ble gitt flere tildelinger til bandkurs for jenter, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson.

Årets største tildelinger gikk til de store kursene med nasjonalt nedslagsfelt. Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Mokurset (folkemusikkurs) og LOUD! - bandleir for jenter fikk hver kr 60.000. Det ble gitt tildelinger til prosjekter i alle landets fylker.

- KOMP bidrar til viktig kvalitetsheving blant både barn, unge og voksne innen alle de rytmiske sjangrene og over hele landet. Støttemottakernes rapporter etter gjennomført prosjekt synliggjør mange gode, kvalitetshevende og musikkutviklende aktiviteter. Vi skulle derfor gjerne ha sett at rammen for ordningen ble økt betydelig for å imøtekomme den voksende aktiviteten rundt om i landet, sier Johansson.

 

 

I Hordaland er det tildelt totalt kr. 48.000,- KOMP-midler for 2015 fordelt på disse tiltakene:

Askøybeljen: Instruktørkostnader, helgeseminar kr 6 000,00
Vossa Jazz: Kurs for barn og unge, instruktørhonorarer kr 12 000,00
Audhilds, Bergen ungdomslag Ervingen: to helgesamlinger, instruktørkostnader kr 6 000,00
AKKS Bergen: todagers låtskriverworkshop, instruktørkostnader kr 8 000,00
Norsk Viseforum: Kurs i Slampoesi, instruktørkostnader kr 8 000,00
AKKS Bergen: Kurs i Ableton Live, instruktørkostnader kr 8 000,00

 

Kilde: KOMP, Norsk musikkråd

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA