Hordaland musikkråd

26.10.2015 14:14 Skrevet av HMR

Hordaland musikkråd administrerer musikkens servicesenter på USF Verftet (Musikkorridoren). Senteret ble etablert i 1996 og utgangspunktet var å samle flest mulig av våre medlemsorganisasjoner og andre som driver med musikk under samme tak. Ønsket var og er mer samarbeid mellom organisasjonene og ikke minst å samle mye fagkunnskap og informasjon på et sted, lett tilgjengelig for brukerne. Gjennom felles avtaler og sambruk av maskinpark oppnår vi også en rasjonell og billigere drift.

Vi er støttet av Hordaland fylkeskommune.

Vårt servicesenter tilbyr:
•    Fellessekretariat med møterom og arkivplass som et tilbud til våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon
•    En arena for samarbeid for utvikling av musikklivet i Hordaland
•    Sambruk av maskinpark for effektiv og billigere kontordrift
•    Tilgang til bred musikkfaglig kompetanse
•    Informasjonsarena for ulike tilskuddsordninger
•    Tilbud om opplæring/kurs innenfor musikk og andre aktuelle tema

Vi disponerer i dag 10 kontorer hvor av 8 leies ut. Senteret har møterom som kan brukes gratis av våre leietakere og våre medlemsorganisasjoner. Vi tilbyr også arkiv/lagerplass for brukerne, i tillegg til maskinpark. Her benyttes kopimaskinen og frankeringsmaskin også av andre leietakere på USF Verftet, bl.a  Norsk forfattersentrum Vestlandet, Bergen dansesenter og flere av kunstnerne på huset.

Vi har følgende leietakere/ressursser  i vårt kontorfellesskap:
•    AKKS Bergen
•    Amatørkulturrådet i Bergen
•    BRAK
•    Kalleklev management
•    Klassisk
•    Ung i kor Vest
•    Musikk i fengsel og frihet
•    De unges orkesterforbund – notearkiv

Fellessekretariatet for musikkorganisasjonene
Servicesenteret er også et fellessekretariat og et servicetilbud til de av våre medlemsorganisasjoner som ikke har lønnet administrasjon. Her tilbyr vi administrative tjenester, tilgang til servicesenterets fasiliteter og spesiell oppfølging når det gjelder tilskuddsordninger som forvaltes av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund. I tillegg ser fellessekretariatet det som en viktig oppgave å yte service til de av våre medlemslag som ikke har en fylkesorganisasjon i ryggen. Også her har vi fokus på informasjon om ulike tilskuddsordninger. Målet er at alle våre medlemslag her i Hordaland benytter de offentlige tilskuddsordningene som er tilgjengelig for dem.

Hordaland musikkråd er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA