Ny norsk standard for bedre musikklokaler

21.05.2015 14:42 Skrevet av Katarina Wolff

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert. Til stede under lanseringen er blant annet ordfører Jon Askeland fra Radøy kommune. På Radøy har man tatt øvingsforholdene på alvor og gjort et grundig stykke arbeid for å undersøke musikklokalene det lokale musikklivet bruker. Målet var å få øvingsforhold som er mest mulig gunstige både helsemessig og musikalsk. Når man hører hva man spiller og synger, blir øvingen mer konstruktiv enn om man sliter med feil etterklang, rumling eller andre akustiske problemerRadøy kommune i Hordaland ligger midt i det sterke brass-bandmiljøet i Bergensregionen, og er hjemkommunen til bl.a. Manger musikklag. Kommunen med sine 5000 innbyggere har hele seks musikkorps, tre skolekorps og tre voksenkorps. I tillegg er det et meget omfattende sang- og musikkliv i kommunen.

- Dette er et banebrytende arbeid i forhold til arbeidsforholdene for musikkorpsene og det øvrige sang- og musikkmiljøet i Norge, sier deltaker i standardiseringsarbeid og ordfører i Radøy kommune, Jon Askeland. Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikres på samme måte som idretten ved rehabilitering/bygging av offentlige bygg som skal brukes til øvingslokaler/fremføringslokaler for ulike typer musikk. Dette må sikres i planprosessen, og det er mitt største ønske at også god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i planprosessene. Normalt vil ikke kostnadene øke hvis man planlegger skikkelig fra starten av, og ønsker man å legge kvalitet i akustiske forhold, så gjøres det best fra planleggingsstadiet. Dersom man planlegger de akustiske forholdene fra starten vil man få bedre musikkrom og dermed gi musikken skikkelige rammebetingelser.

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Den nye Norske Standarden, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, skal sikre bedre musikklokaler og være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

 

For mer informasjon om standarden, ta kontakt med:
Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956

 

Kilde: Norsk musikkråd, Akershus musikkråd


Hva er akustikk?

Et særlig satsingsområde for HMR er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band). 

Hva er akustikk? - les hele sakenVi måler akustikken

Hordaland musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i alle typer musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band på Askøy, Radøy og i Bergen og Vaksdal.

Vi måler akustikken - les hele sakenMålinger i Hordaland

Hordaland musikkråd har utført målinger av romakustikk i flere av fylkets kommuner. Rapportene våre ligger alfabetisk under sine respektive kommuner helt nederst.

Målinger i Hordaland - les hele saken