Vi måler akustikken

27.05.2015 15:29 Skrevet av HMR

Hordaland musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i alle typer musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band på Askøy, Radøy og i Bergen og Vaksdal.

Ønsker du å gjennomføre målinger av kulturhuset, øvingslokalet, musikkrommet eller konsertsalen/fremføringslokalet dere bruker, ta kontakt med oss. Vi bruker målingsverktøyet WinMls, utviklet av Morset Sound Development. I etterkant av målingene lager vi en standardisert målerapport som beskriver rommets akustikk, inkludert bilder og forskjellig måledata. Se eksempel på rapport under.

Vi jobber ut fra den nye Norske Standarden, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som blant annet beskriver og forklarer bruksområder, romvolum, krav til etterklangstid for forskjellige typer musikalsk gruppeaktivitet, samt maksgrenser for bakgrunnstøy fra f.eks. ventilasjon.

Her finner du den nye nettsiden til musikklokaler.no