Øvingsstøtte for kor, band, spelemannslag, korps og orkester i Hordaland

Hordaland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-støtte er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring. Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Alle overskrifter fungerer som link til mer tekst om emnet - trykk på disse :)

Søke og Åpne kurset

Første gang du vil søke om VO-støtte fyller du ut dette skjemaet. Neste semester er det enkelt å kopiere kurs i KursAdmin. Regelverket sier at kurs skal være opprettet og godkjent før øvingen starter, men vi er fleksible.

Registrere deltakere / instruktør

Alle deltakerne (og evt dirigent) må legges inn i på kurset ditt i KursAdmin. Velg fanen Deltaker etter at du har åpnet kurset.

Datoer og fremmøte

Legg inn faktiske øvingsdatoer, og før fremmøte på hver enkelt deltaker.

Legge til repertoar

Repertoaret skal helst legges inn når du oppretter kurset. Hvis du har glemt det, må du legge det til så snart som mulig - senest før du avslutter kurset - siden repertoarliste er et krav for å få dette tilskuddet.

Avslutte / Rapportere

Etter at semesteret er avsluttet og fremmøte er ført, må kurset Avsluttes for at man skal få tilskuddet. Det er en enkel prosedyre på dette for at timetall, kjønn og alder på de som har deltatt i opplæringen skal bli rapportert inn til SSB som fører statistikk over musikkaktiviteten over hele landet.

Her har vi målt akustikk