Øvingsstøtte for kor, band, spelemannslag, korps og orkester

Hordaland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-støtte er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring. Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Alle overskrifter fungerer som link til mer tekst om emnet - trykk på disse :)


Søke og Åpne kurset

Første gang du vil søke om VO-støtte fyller du ut dette skjemaet. Neste semester er det enkelt å kopiere kurs i KursAdmin. Regelverket sier at kurs skal være opprettet og godkjent før øvingen starter. I spesielle tilfeller kan vi være fleksible i forhold til dette.


Registrere deltakere / instruktør

Alle deltakerne (og evt dirigent) må legges inn i på kurset ditt i KursAdmin. Velg fanen Deltaker etter at du har åpnet kurset.