Aktiviteter

Hamar musikkråd har som mål å arrangere Musikkens dag hvert år, og vi prøver å påvirke politikerne våre gjennom møter og på andre måter. Ikke minst er vi inne i felles tiltak i kommunen, som for eksempel 17. mai-komiteen, og deltar på møter med kulturadministrasjonen og politikerne. Vi arbeider på bred plan med tiltak og prosjekter som medlemmene våre er opptatt av, og tar gjerne i mot innspill.