Musikkens dag 2017 - invitasjon

Sett av lørdag 13. mai! Vi inviterer til mønstring i Hamar sentrum for å markere Musikkens dag. Vi vil bruke anledningen til å gjenreise den tidligere Sangens og musikkens dag. Målet er å synliggjøre kommunens rike musikkliv, skape oppmerksomhet og nysgjerrighet blant publikum, og rekruttere noen nye til å delta selv. Vi håper mange vil delta!

Hamar musikkråd avtaler spillesteder i sentrum, og ber band, musikkgrupper, lag og foreninger om å melde seg på for å fylle sentrum med konserter mellom kl 12 og 14 lørdag 13. mai. Musikkrådet samordner og koordinerer det som skjer sammen med Anjazz-festivalen, og betaler inntil kr 2.500,- til opptredende band/lag..

For å få en god oversikt på bidrag, og for å kunne sortere de ulike påmeldte til passende spillested, fyll ut skjemaet under, og send inn snarest og helst før påske. Vi viser til utsendt brev for nærmere info, evt kontakt Torbjørn Berg om du har spørsmål.