Musikkpolitikk

Hamar musikkråd jobber på forskjellige måter for det lokale musikklivet i kommunen.

Kulturpolitikk

Hamar musikkråd er et høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunen i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, blir invitert til å avgi uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke både politikere og administrasjon etter beste evne. Blant annet har vi også deltatt i arbeidet med forprosjektet til det nye kulturhuset og kommet med innspill både til kulturskoleplanen, utformingen av Stortorget og kommunens regelverk for tilskuddsordningene til kulturlivet.

Innlandet musikkråd og Norsk musikkråd

Vi er medlem i Innlandet musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.