Medlemslag

De fleste lag og foreninger som er aktive innen musikkområdet er medlemmer i musikkrådet. De siste årene har vi også fått konsertarrangører, festivaler og spillesteder som medlemmer. Husk å melde endringer i kontaktinformasjon til oss og til Hamar kommune (nettsted for lag og foreninger)

AVA

Kontaktperson: Masood Kordbacheh

Big Easy Band

Kontaktperson: Marit Helmersen

Bygdedanslaget i Hamar

Kontaktperson: Olav Berg

Damenes Aften

Kontaktperson: Signe Kristin Wold

Dansegruppa Menorah

Kontaktperson: Jolanta Alhaug

Defrost Youth Choir Hedmarken

Kontaktperson: Petter Hallem

Environ

Kontaktperson: Emil Sæternes

Fagforeningens Mannskor

Kontaktperson: Tom-Erik Brohaug

Folkedanslaget Sølja

Kontaktperson: Anne Ma Emanuelsen

Foreningen Under Brua

Kontaktperson: Jan Egil Løvbak

Funkalicious

Kontaktperson: Michael Caplin

Gospelkoret i Vang kirke

Kontaktperson: Berit Hansen

Gregers

Kontaktperson: Jørn Nielsen

Hamar Barne- og ungdomskor

Kontaktperson: Ragnhild Agnethe Galaas

Hamar Bluesklubb

Kontaktperson: Dag Kohmann

Hamar Damekor

Kontaktperson: Randi Øyan Brattbakken

Hamar Domkor

Kontaktperson: Marianne Faleide

Hamar internasjonale folkedansklubb

Kontaktperson: Gunn Lersveen

Hamar Janitsjarskole

Kontaktperson: Liv Ødbehr

Hamar Jazzklubb

Kontaktperson: Tom Erik Antonsen

Hamar Musikkorps

Kontaktperson: Per Chr Francke

Hamra storband

Kontaktperson: Kjell Arne Engen

Hamar Veterankorps

Kontaktperson: Egil Hersleth

Hedemarken Barne- og Ungdomsorkester

Kontaktperson: Miguel da Luz

Hedmarken Symfoniorkester - musikerforeningen

Kontaktperson: Tor Inge Martinsen

Hedmarken Symfoniorkester - stiftelsen

Kontaktperson: Solveig Seem

Jernbanens Mannskor Hamar

Kontaktperson: Roald Kristensen

Kammerkoret Collegium Vocale

Kontaktperson: Ingvild Holen

Kidspiration

Kontaktperson: Marte V. Sameien

KLASSISK Hedmarken (Flagstad festival)

Kontaktperson: Christel Meyer

Koret Mitt

Kontaktperson: Reidun Berg

Mjøstoradera

Kontaktperson: Grethe S. Lauritzen

Moulineten stildansgruppe

Kontaktperson: Marita Ramstad

Musikalis

Kontaktperson: Trude Nordahl Kløving

Musikklosjen

Kontaktperson: Jørn Nielsen

Myrgommera

Kontaktperson: Merete Jesnes Myrbakken

Odd R. Antonsen storband

Kontaktperson: Jan Willassen

Praising

Kontaktperson: Hans Chr Johnson

Qvins

Kontaktperson: Synnøve Johansen

Ram-Zet

Kontaktperson: Karoline Amb

Sanglaget

Kontaktperson: Else Britt Brenne

Spellmannslaget Leik

Kontaktperson: Stein Bjørnsmoen

Storhamar Blandede kor

Kontaktperson: Stein Hansen

Swingtime

Kontaktperson: Finn Ørbæk

The Blitz Factory

Kontaktperson: Emil Andreas Engh

The Knights

Kontaktperson: Morten Storlien

The W-likes

Kontaktperson: Lars-Erik Skogly

Vang jentekor

Kontaktperson: Nils Tore Enget

Vang Musikkforening

Kontaktperson: Camilla Persson

Vang Sangforening

Kontaktperson: Helen Hanssen-Bauer

Vang skolekorps

Kontaktperson: Goro Ree-Lindstad

Vang Trekkspillklubb

Kontaktperson: Helge Nybakken

Vegklang

Kontaktperson: Bjørn Stensby

Velferdssentralens sangkor Hamar

Kontaktperson: Arne Larsen

Villvin

Kontaktperson: Ellen Velema

Viva

Kontaktperson: Pål Ruud Olsen

Øvre Vang Sangkor

Kontaktperson: Lise Huse Folland