Vedtekter

Her er vedtekenes formuleringer om vår organisasjon og formål:

ORGANISASJON

 1. Hamar musikkråd er en videreføring av Kontaktutvalget for sang og musikk i Vang, stiftet 18.februar 1980 og Kontaktutvalget for sang og musikk i Hamar, stiftet 2.mars 1981.
 2. For Hamar musikkråd er alle musikalske uttrykksformer likeverdige.
 3. Hamar musikkråd er et kulturelt samarbeidsorgan for lokale musikklag- og -institusjoner med musikkopplæring, musikkutdanning, musikkinformasjon og musikkformidling som sentrale oppgaver.
 4. Hamar musikkråd er lokalledd av Musikkens studieforbund.
 5. Hamar musikkråd er partipolitisk nøytralt.

FORMÅL

 1. Hamar musikkråd skal være et musikkpolitisk interesseorgan for å fremme musikklivet i Hamar kommune ved å
  1. bidra til samarbeid mellom medlemslagene:
  2. skape samarbeid med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.
  3. være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene
 2. Hamar musikkråd skal bidra til driften av Sangens & Musikkens hus ved å velge representanter i styret i Stiftelsen Sangens og Musikkens Hus og driftsstyret i Senter for musikk- og voksenopplæring.
 3. Hamar musikkråd kan tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie - og formidlingsarbeid i musikk.