Årsmeldinger

/share/mime/48/pdf.png Melding 2014-2015
(aam_melding.pdf, 624kB)

/share/mime/48/pdf.png Melding 2012-2013
(aam_melding.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Melding 2010-2011
(arsmotet-melding-om-virksomheten.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Melding 2008-2009
(aarsmotet-informasjon.pdf, 147kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA