Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 ble holdet i kommunestyresalen i Søndre Land rådhus, torsdag 12. april kl 1800-2100

PROGRAM FOR DAGEN
1745       Registrering og litt fingermat + drikke
1800       Årsmøtet - i kommunestyresalen
1930       Pause m kaffe & lokal bakst - og konsert
2000       Faglig påfyll

1) Kulturscene Jevnaker fra mulighet til virkelighet - Jan Gunner Brorson, styreleder Jevnaker musikkråd
2) Studieforbundenes framtid i nye regioner v/Ludvig Claeson, daglig leder Musikkens studieforbund
3) Hvordan få innflytelse i kommunen v/Trond Eklund Johansen, daglig leder Hedmark og Oppland musikkråd

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til årsmøtet med vedtektsgrunnlag
(aam-2018-innkalling.pdf, 180kB)

Saker som ble behandlet

Årsmøtet ble gjennomført med 21 deltakere + Bergegarda mannskor som sang for oss.
Kort oppsummert:
  • Vest-Oppland korforbund ble ønsket velkommen som ny medlemsorganisasjon
  • Vedtektene ble justert slik at antall medlemslag er styrende for organisasjonenes representasjon i årsmøtet
  • Navneendring til Innlandet musikkråd (eller det som blir navnet på den nye regionen) ble vedtatt. NB Selve datoen for gjennomføring av navneskiftet setter styret senere, og senest innen 1.1.2020.
  • Regnskapet viste 81.209 kr i overskudd for årsmøteperioden, og ble godkjent.
  • Handlingsprogram og budsjett for 2018-19 ble vedtatt
  • Valget gikk etter valgkomiteens innstilling, og Kåre Haugli fortsetter som leder. Med seg i styret fikk han Birgitte Rosenberg, Odnes, Norges korforbund Vestoppland, Jertru Stallvik, Otta, Norsk kulturskoleråd, Oppland, Jan Morten Rønning, Gjesåsen, Åsnes musikkråd og Terje Asprusten, Gran, Gran musikkråd Varamedlemmer: Liv Bjerke, Hundorp, NASOL, Else Myhr, Trysil, Hedmark folkemusikklag, og Anne Kristin Rødal, Røros, NASOL

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra årsmøtet
(aam-2018-protokoll_sign.pdf, 842kB)

/share/mime/48/pdf.png SAK 6 - Resultatregnskap 2016-17
(regnskap_2017_signert.pdf, 239kB)

/share/mime/48/pdf.png Sak 7B Vedtekter
(vedtekter_homr_vedtatt_2018.pdf, 567kB)

/share/mime/48/pdf.png SAK 8 - Handlingsprogram for 2018-29
(aam_handlingsprogram_2018-19.pdf, 386kB)

/share/mime/48/pdf.png SAK 9 - Budsjett 2018-2019
(aam_budsjett_2018-2019.pdf, 65kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA