Ledermøte på Prøysenhuset

Vi innkaller styrene i våre medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd til ledermøte på Prøysenhuset torsdag 27. april kl 17-21. Vi har vært så heldige å få Norsk musikkråds nye generalsekretær, Bjarne Dæhli til å komme, og vi håper mange vil ta turen for å få med seg litt nytt i verktøykassa for tillitsvalgte. Vi starter med en felles middag, og så får vi et foredrag om "å oppnå lokal musikkmakt" før vi tar de formelle ledermøtesakene til slutt.

Saker til ledermøtet

Ledermøtet samlet 18 deltakere fra lokale musikkråd, medlemsorganisasjoner, styret og administrasjonen. Prøysenhuset var en fin ramme rundt møtet, og det kom mye bra fram om lokale utfordringer og aktiviteter. Bjarne Dæhli, Norsk musikkråds nye generalsekretær tok oss med inn i en analyse av dagens situasjon, og pekte på veier til økt lokal innflytelse. Et innlegg til stor inspirasjon! Presentasjonen fra hans innlegg kan lastes ned via lenken under.

Prøysenhuset i skogen, nå under utvidelse!

Generalsekretær Bjarne Dæhli snakker om om lokal musikkmakt

/share/mime/48/pdf.png Protokoll ledermøtet 2017
(moteprotokoll_ledermote_2017.pdf, 772kB)

/share/mime/48/pdf.png Bjarne Dæhli sin presentasjon
(ledermote-2017-ho-bjarne-dahli.pdf, 99kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakshefte med deltakerliste
(motepapir_ledermote.pdf, 850kB)

/share/mime/48/pdf.png Regnskap 2016 med noter og forklaringer
(2016_regnskap_m_noter_signert.pdf, 467kB)

/share/mime/48/pdf.png Uttalelse fra ledelsen
(uttalelse-fra-ledelsen-2016.pdf, 70kB)

/share/mime/48/pdf.png Revisjonsmelding 2016
(2016_revisors-uttalelse.pdf, 905kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA