Nyheter  Onsdag 3. juni 2015

Hamar ble Norges musikkommune i 2014

Vi gratulerer Hamar kommune med prisen Norges musikkommune 2014! Prisen ble overrakt under Norsk musikkråds musikkting i Hamar kulturhus, lørdag 30.5, og en stolt ordfører takket for prisen. Hamar musikkråd mener dette er god anerkjennelse for det arbeidet som er gjort for kulturlivet i byen.

Juryen:

Det er en selvstendig jury som utpeker de nominerte og kårer vinnerkommunen. Juryen for årets pris har bestått av:

Halvard Kausland, juryleder og styreleder i Norsk musikkråd (Horten)
Hege Haukeland Liadal, Stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet (Stavanger)
Arne Moslåtten, tekstforfatter (Ål)
Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum (Asker)
Erik Bjørhei, seniorrådgiver i Ung i kor (Oslo/Tønsberg)
Else Outzen, daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd (Molde).Juryens begrunnelse:

Hamar kommune har i mange år, både politisk og administrativt arbeidet planmessig for å løfte det lokale kulturlivet generelt og musikklivet spesielt. Hamar kommune har gjennom langsiktig planarbeid tatt betydelige grep for å legge til rette for musikk- og kulturlivet i kommunen. Hamar kommune har lagt og legger til rette for et yrende kulturliv i alle musikksjangre. Hamar har satset på ungdom og breddeaktivitet, og mang en profilert musiker og sanger har gått sine barnesko i Hamar. Hamar kommune bidrar til et godt samarbeid mellom kulturskolen og det frivillige musikklivet, og ser viktigheten av gode tilbud for alle musikkglade innbyggere. Hamar kommune har gode støtteordninger for det frivillige kulturlivet og bidrar til profilering av kommunens mange musikkfestivaler. Juryen trekker spesielt frem Hamar kulturlivs nye storstue - Kulturhuset. Kulturhuset er unikt, med formidlingslokaler og bruksrom, og også store og små egnede og tilrettelagte øverom og saler til en hyggelig pris for det frivillige musikklivet. Her har kommunen virkelig lagt til rette for et kulturhus som er åpent for alle og som blir fylt med musikkglede hele døgnet året rundt!

Hamar Musikkommune 2014