Nyheter  Torsdag 31. januar 2019

Nye vilkår for leie av Kulturhuset Banken skal komme frivillige lag og foreninger til gode

Det er fint at Lillehammer kommune har kommet med en driftsmodell for Kulturhuset Banken som skal gjøre det enklere for lag og foreninger å benytte seg av huset. De frivillige lagene på Lillehammer har en lang historie med at det er vanskelig å få til overskudd på konsertproduksjoner i Kulturhuset Banken. Det er nå utarbeidet en plan for hvordan Kulturhuset Banken i større grad kan gjøres tilgjengelig for lag og foreninger.

Noen av punktene som nevnes i Lillehammer kommunes driftsmodell, er at husleien i Kulturhuset Banken for lag og foreninger skal bli lavere, det skal i større grad gjøres tilgjengelig for lag og foreninger og det skal fortsatt være en arena for konserter og forestillinger både med amatører og profesjonelle aktører. Lillehammer kommune skriver at det spesielt er lagt vekt på å legge til rette for at lag og foreninger, lokale artister og arrangører skal kunne legge sine kulturarrangementer til Kulturhuset Banken.

I 2018 har Lillehammer kommune arbeidet med å få på plass en ny driftsmodell for Kulturhuset Banken ut fra følgende mandat:

  • Kulturhuset Banken skal bli et kraftsenter for Lillehammers (frivillige) kulturliv.
  • Kulturhuset Banken skal i større grad gjøres tilgjengelig for lag og foreninger.
  • Husleie for lag og foreninger skal bli lavere.
  • Kulturhuset Banken skal fortsatt være arena for konserter og forestillinger både med amatører og med profesjonelle aktører.
  • Lillehammer kulturskole har lokaler i Kulturhuset Banken, og kulturskolens bruk skal naturlig utvides no

Spesielt er det lagt vekt på å legge til rette for at lag og foreninger, lokale artister og arrangører skal kunne legge sine kulturarrangementer til Kulturhuset Banken. Det er utviklet "gull-pakke" og "mini-pakke" der husleie ikke beregnes, med det betales for all assistanse, utstyr og materiell. Det er spennende at det prøves ut en ny modell for Kulturhuset Banken, som forhåpentligvis vil komme de frivillige foreningene og lagene til gode.