Nyheter  Onsdag 3. april 2019

Stipenddryss til Innlandet

Utvalget for statens stipend har tildelt 861 stipend til kunstnere over hele landet i 2019, og mange av stipendmottakerne er fra Innlandet.

Kunstnerstipendene betyr at enkeltkunstnere får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid med utgangspunkt i prosjekter de selv definerer. Kunstnere fra mange kunstfelt får en arbeidssituasjon som gir rom for å utforske og utvikle et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer fra vidt forskjellige utgangspunkter, sier Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder i Statens kunstnerstipend.

– Med årets tildelinger ønsker utvalget å minne om at Statens kunstnerstipend bidrar til et mangfold av kunstneriske ytringer. Stipendordningene bidrar til kunst som ellers ikke ville blitt skapt og til å bygge et bredt spekter av kunstnerskap, sier Gomnæs Ugelstad.

I regjeringens kulturmelding Kulturens Kraft, Kulturpolitikk for framtida, understrekes det at ett av flere mål er et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet: «For at et slikt mål skal nås, må musikere, komponister, scenekunstnere, visuelle kunstnere og skribenter gis gode arbeidsbetingelser slik at de kan utvikle og realisere kunstnerskapene og ideene sine. Det må alltid være plass til kunst og kunstnerskap som innbefatter risiko og som utfordrer publikum. Kunsten som skapes, må forstås som frie ytringer, og som grunnleggende i et demokrati.»– Statens kunstnerstipender skal, gjennom direkte tilskudd fra staten, bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Dette formålet er viktig både i seg selv og for å sikre kunstnernes bidrag til samfunnsutviklingen, sier utvalgslederen.

Fra Innlandet har bl.a. disse musikerne fått tildeling fra Statens kunstnerstipend:

 • Andreas Ulvo (jazzmusiker)
 • Ina Kristine Evensen Sagstuen (musikere, sanger og dirigent)
 • Kjell Samkopf (musikere, sanger og dirigent)
 • Andreas Rukan (komponist)
 • Ellen Andrea Wang (jazzmusiker)
 • Camilla Granlien (folkemusiker)
 • Helge Lien (jazzmusiker)
 • Halvard Bjørkås (musiker, sanger, dirigent)
 • Sigurd Hole (jazzmusiker)
 • Margrete Nordmoen (folkemusiker)
 • Sigrid Stubsveen (folkemusiker)
 • Siri Kval Ødegård (sanger)


Saken kan leses i sin helhet på Kulturrådet sine nettsider.