Om oss

Hvem er vi og hva gjør vi?

Innlandet musikkråd (tidligere Hedmark og Oppland musikkråd) ble etablert i 2008, som en sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (begge stiftet i 1979). Innlandet musikkråd er fellesorgan og paraplyorganisasjon for musikklivet i regionen. Vår høyeste myndighet, årsmøtet, består av 17 medlemsorganisasjoner og 27 aktive lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.)

 • vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen

 • vi formidler voksenopplæringstilskudd til opplæringstiltak i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund

 • vi utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk

 • vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene

 • vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene

 • vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet

 • vi tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner

 • vi arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet

 • vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene

 • vi samarbeider med fylkeskommunene, bl.a i plansaker og spillemidler til kulturbygg

 • vi er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosess, planer og romprogram

 • vi måler akustikk i konsert- og øvelokaler


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA