Medlemsorganisasjoner

Norsk musikkråd har 33 medlemsorganisasjoner - og noen av disse har fylkes- eller regionalledd som dekker Hedmark og Oppland, eller mindre deler av disse to fylkene. I kommunene er alle lokale lag medlemmer av det lokale musikkrådet, på regionnivå er fylkes- eller regionleddene medlemmer. Her er listen over alle medlemsorganisasjonene våre - med lenke til eventuelt hjemme-/Facebookside for de som har det.

CREO Hedmark og Oppland (455 medlemmer)

Kontaktperson:
Magnus Mulligan, Lillehammer
Facebookside

Folkeakademiet Oppland-Hedmark (13 medlemmer)

Kontaktperson:
Ulla Sørum Vikersveen
, Reinsvoll
Hjemmeside

Gudbrandsdal Folkemusikklag (15 medlemslag)

Kontaktperson:
Tom Erik Kleiven, Vingrom
Facebookside

Hamar Kirkesangforbund (8 medlemskor)

Kontaktperson:
Mogens Kofoed-Larsen, Lillehammer
Hjemmeside

Hedmark og Oppland sangerforum (28 medlemskor)

Kontaktperson:
Arne Moseng, Våler i Solør
Hjemmeside

Norges korforbund Hedmark (37 medlemskor)

Kontaktperson:
Marte Tofastrud, Tylldalen
Hjemmeside

Norges korforbund Vestoppland (36 medlemskor)

Kontaktperson:
Ola L. Fagernæs, Odnes
Hjemmeside

Norges korforbund Østerdalen (22 medlemskor)

Kontaktperson:
Per Kristian Bangen, Tynset
Hjemmeside

Ringsakeroperaen (4 stifterorganisasjoner)

Kontaktperson:
Harald Hellum, Vang, Hedmark
Hjemmeside

Ung kirkesang Hamar (24 medlemskor)

Kontaktperson:
Maria Notland, Elverum
Hjemmeside

Valdres Folkemusikklag (6 medlemslag)

Kontaktperson:
Stian Roland, Fagernes
Hjemmeside