Styret

Styret velges av årsmøtet for to 2 år, og Kåre Haugli ble gjenvalgt som leder ved årsmøtet i 2018.
Nedenfor er styret og varamedlemmer med adresse og hvilken medlemsorganisasjon de er tilknyttet:

Kåre Haugli, Ottestad - Norsk sangerforbund (gjenvalgt)

Birgitte Rosenberg, Odnes - Norges korforbund Vestoppland (gjenvalgt)

Jertru Stallvik, Otta - Norsk kulturskoleråd, Oppland (gjenvalgt)

Jan Morten Rønning, Gjesåsen - Åsnes musikkråd (gjenvalgt)

Terje Asprusten, Gran - Gran musikkråd (ny)

Varamedlemmer:
Liv Bjerke, Hundorp - NASOL (ny)

Else Myhr, Trysil - Hedmark folkemusikklag (ny)

Anne Kristin Rødal, Røros, NASOL (ny)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA