/share/mime/48/pdf.png Vedtekter, sist revidert av årsmøtet i 2018
(vedtekter_innlandet.pdf, 147kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for valgkomiteen
(retningslinjer-valgkomiteen.pdf, 249kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA