Kulturmidler: Hedmark

Hedmark fylkeskommune deler ut midler til kulturaktiviteter med regionalt nedslagsfelt.

Søkere til ordningen må oppfylle minst ett kriterium for å komme i betraktning.

Kriterier:

 • Regionalt preg: Tiltak som har interesse utover det lokale og helst for Hedmark i større sammenheng prioriteres.
 • Høy kvalitet: Det er viktig at tiltaket tilstreber kvalitet og kompetanseutvikling. For eksempel gjennom samarbeid mellom profesjonelle aktører og dyktige amatører.
 • Kommunal medfinansiering: Tiltak og prosjekt hvor vertskapskommuner bidrar økonomisk prioriteres.
 • Inkluderende: Tiltaket må være inkluderende og åpent for alle.
 • Samarbeidsprosjekt som involverer ulike fagmiljøer, krefter, aktører fra flere kommuner prioriteres.
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til aktivitet og deltagelse representerer både opplevelse og læring, prioriteres.
 • Tiltak og prosjekt som ansees som nyskapende med overføringsverdi for andre kulturaktører prioriteres.
 • Tiltak som gjennomføres i fylket som omfatter samarbeid utenfor fylket eller samarbeidsprosjekt hvor flere miljøer og aktører fra fylket deltar, prioriteres.
 • Prosjekter eller tiltak som har særlig betydning for innsamling og registrering av materiale som kan gå tapt, kan innvilges tilskudd.

Dette gis det ikke tilskudd til:

 • Turnéer i skoleverket.
 • Investeringsmidler og utstyr faller utenfor.
 • Landsomfattende tiltak uten fylkesledd i Hedmark
 • Deltagerstøtte på andres arrangement.
 • Lokale tiltak - søk tilskudd fra vertskapskommunen. Med unntak for forsøks- og utviklingsarbeid som ansees som nyskapende og har overføringsverdi.
 • Bok-, cd- og dvd-produksjoner. Med unntak av innsamlingsarbeid eller historieformidling.
 • Interne jubileumsarrangement, jubileumsberetninger, årbøker, premier.