Kulturmidler: Oppland

Oppland fylkeskommune har flere ulike tilskuddsordninger innen kulturfeltet både for barn og voksne.

I Oppland skal det finnes aktive, aktuelle og kompetente kunstnere, kultur- og kulturnæringsaktører, og kunst og kulturelle uttrykk skal brukes aktivt for å utvikle fylkets attraksjonskraft.