Kopiere kurs

Hvis du allerede er inne i systemet og har hatt kurs før, finner du veiledning til hvordan kopiere forrige kurs her.
OBS! Ikke kopier de eldste kursene dine, velg et som er så nytt som mulig.

  1. Innlogging: Logg deg inn i KursAdmin og velg "Kurs".
  2. Klikk "Kopier kurs". I venstremargen velger du et av de nyeste kursene laget har hatt. Trykk deretter "Kopier og endre".
  3. Begynn med å korrigere navnet på kurset: Lagets navn først, deretter semester og til slutt eventuell stemmeinndeling eller fellesøvelse. Eksempel: "Løvsangerne - vår 2019 - tenor" eller "Løvsangerne - vår 2019 - felles". Du kan fjerne teksten "Kopi av".
  4. Har du rett studieplan?
  5. Endre datoer slik at disse blir korrekte innenfor det nye semesteret. Dersom det er andre deltaljer som må endret, gjør du dette. Semestrene går fra 1. januar - 30. juni og fra 1. juli - 31. desember. Pass på at datoene holder seg innenfor disse datoene, ellers kan kurset ditt bli oversett når det skal betales ut tilskudd.
  6. Du må trykke "endre og tilpass", "kopier kurs" og "lagre og avslutt" for at det skal lages et nytt kurs. Dersom kurset ikke dukker opp i kursoversikten, forsøk å oppdatere nettsiden. Er du redd for å gjøre noe feil? Prøv deg frem, du ikke kan ødelegge noe.

Nærmere beskrivelse av de ulike punktene: