Foto: Steinar Horten

Innlandet musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andre tilskuddsordninger. Dette er en kort oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet. 

Voksenopplæringsmidler

Innlandet musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. En oversikt over organisasjoner, ligger her.

Frifond-midler

Innlandet musikkråd bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Innlandet musikkråd veileder band og grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd fra musikkutstyrsordningen.

Kulturmidler - Hedmark

Hedmark fylkeskommune deler ut midler til kulturaktiviteter med regionalt nedslagsfelt.

Kulturmidler - Oppland

Oppland fylkeskommune har flere ulike tilskuddsordninger innen kulturfeltet både for barn og voksne.

Aktivitetsmidler for kor

Tilskuddsordningen for lokal koraktivitet har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale korlivet i Norge, samt medvirke til stabilitet og kvalitet i norsk korliv.

KOMP-støtte

Innlandet musikkråd hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring - KOMP-ordningen.

Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark deler årlig ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i fylket. Deres slagord er “overskudd til å dele”.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Instrumentfond

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter. Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke støtte fra Instrumentfondet.

Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheten til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. 

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA