Akustikkmåling

Innlandet musikkråd måler akustikk i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (ISO 3382-2 standard). Høsten 2016 oppgraderte vi utstyret og måler nå flere parametre enn tidligere.
Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Oversikten nedenfor er sortert på kommunenummer og fortløpende ettersom de er målt. I noen av rommene er det i ettertid gjort akustiske endringer, slik at rapporten ikke nødvendigvis stemmer med lokalet slik det er pr i dag. Disse lokalene er merket med stjerne.

Bedre målinger av lydforhold

Nå har musikkrådet oppgradert måleutstyret, og får enda flere data når vi måler akustikken i musikklokaler. I tillegg til etterklang og bakgrunnsstøy, måler vi nå også romforsterkning, klarhet og tidlig etterklang. Målerapportene vil da gi en mer detaljert diagnose av hver sal eller øverom, og gi et godt utgangspunkt for å si hva rommene egner seg til, og evt hva som må utbedres. Ta kontakt om vi skal måle ditt lokale.

/share/mime/48/pdf.png Brosjyre om målingene - til nedlasting
(2017-akustikkbrosjyre.pdf, 333kB)

Akustikk i musikklokaler

Akustikk i lokaler som brukes til musikk er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå. Vi har her samlet en del dokumenter og lyd- og lysbilder fra foredrag.