Musikk i fengsel og frihet

Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv.

Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

Vi samarbeider med Skarnes videregående skole, Kulturskolen i Odalen og Hedmark fengsel. avd Bruvoll om bandundervisning i Bruvoll fengsel.

Miff/Musikk i fengsel og frihet er et musikktilbud til innsatte i fengsel.

En bandlærer fra kulturskolen i Odalen underviser i Bruvoll fengsel 1 dag i uka.

Her er hjemmesiden til Musikk i fengsel og frihet

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA