Hov Musikkorps søker dirigent

Hov Musikkorps søker ny dirigent fra høsten 2020, oppstart medio august. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Hov Musikkorps søker en dirigent som kan utvikle korpset i henhold til korpsets mål. Korpset søker en person med relevant utdanning og erfaring, som kan vise til gode resultater. Det legges vekt på personlige egenskaper. Oppstart medio august. Søknadsfrist 1. mars 2020.

Hov Musikkorps har i løpet av 2019 lagt bak seg sin 96. sesong og er fortsatt inne i en særdeles aktiv og kreativ periode. Medlemmene i Hov musikkorps har stor tro på å drive et aktivt korps og at korpset er et viktig bidrag i bygda hvor kultur og foreningsliv er en stor del av samfunnets samhold. Hov musikkorps gjør sitt beste med tanke på å gjøre seg synlige for innbyggerne i kommunen ved å holde konserter jevnt utover i året, samt ved deltakelse på offentlige arrangementer.

Hov musikkorps

Hov musikkorps