KOMP-støtte

KOMP er en støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangerne. Innlandet musikkråd hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

  • Komp gir støtte til kurs for musikere og arrangører av rytmiske musikk.
  • KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk m.m.
  • KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), eventuelt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.
  • KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.
  • Arrangørfaglige kurs og opplæring i f.eks. booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr m.m. er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten.
  • Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f.eks. organisasjoner, bandsammenslutninger (bandkollektiv)/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.
  • Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres.
  • KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser).

Søknadsfrist for KOMP er 15. desember. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp 1. desember. Det er én søknadsfrist pr år. Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.