KOMP med ny søknadsfrist:
15. DESEMBER!

31.03.2016

KOMP - støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere - videreføres i 2012 TROLIG på samme nivå som i 2011. Søknadsfrist er 15. desember 2011. Det søkes online. Skjemaet åpnes 1.desember.

KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil heller ikke bli støttet i 2012.

Søknadsfrist for KOMP 2012 er 15. desember 2011. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp 1. desember. Pga begrensede midler blir det også i 2012 kun en søknadsfrist.

Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene (kontaktpunkter finner du her: http://www.musikk.no/medlemsorganisasjoner )


Norsk Standard for musikkrom kan bli en realitet

Bransjen ved Norsk musikkråd har tatt initiativ til å starte arbeid med standardisering av kriterier for musikklokaler og øvingsrom. Nå kan en norsk standard for musikkrom bli en realitet. Dette melder Standard Norge på standard.no

Norsk Standard for musikkrom kan bli en realitet- les heile sakaSamarbeidsplattform mellom frivillig og kommunal sektor.

KS og Frivillighetsnorge har utarbeidd ei plattform for samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor som dei ønskjer at alle kommunar og fylkeskommunar skal slutte seg til.
Dette for å regulere og avklareroller og samarbeid mellom sektorane. Det vert understreka at frivillig sektor skal ha forutsigbare rammer for sitt arbeid på kommunenivå.Statleg forskjellsbehandling av fylkeskommunar

Telemark, saman med ein del andre fylke, fell mellom to ”stolar” (Kristiansand, Oslo) når det gjeld statleg satsing på regionale orkester. TKN utfordrar Telemark fylkeskommune 

Statleg forskjellsbehandling av fylkeskommunar- les heile sakaBamble musikkråd

Styret i Telemark kulturnettverk vil gratulere Bamble med nyetablert fellesorgan for musikklivet i kommunen og ønskje Bamble musikkråd velkommen som medlem i Telemark kulturnettverk.AAA – Access All Areas

GRATIS seminar i Bø

Med Anders Odden og Bård Torstensen

Alt du må vite om musikkbransjen

MANDAG 17. OKT. KL 17:00 TIL 21:00
Sted: Kroa i Bø, Gvarvvegen 56, 3800 Bø i Telemark

Kommer du/dere?
Da er det fint om du sender påmelding innen 11.okt. til post@sornorskjazzsenter.no eller
aust-agder@musikk.no

 Kursbrosjyre.

Plakat.Flott musikktilbud for ungdom
mellom 16 og 20 år!

Invitasjon til prøvespill for opptak i Sørnorsk Ungdomsstorband (SNUS).

Påmeldingsfrist: 5. september..

 Flott musikktilbud for ungdom
mellom 16 og 20 år!- les heile saka


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART