Om oss

Kongsberg musikkråd er fellesorgan for musikklivet i Kongsberg

  • Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når
    det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre
    grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
  • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
  • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer
    opplæring og utdanning i musikk.
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.

Styret

Medlemmer

Kontakt oss

Kongsberg musikkråd


Adresse: Griegsgt 6, 3616 Kongsberg
E-post: kongsberg@musikk.no
Leder: Eva Tovsrud Knutsen,
tlf 93 22 78 75