/share/mime/48/pdf.png Innspill til Kulturanleggsplanen
(innspill-til-kulturanleggsplanen.pdf, 172kB)

/share/mime/48/pdf.png Handlingplan 2017
(handlingsplan-2017.pdf, 42kB)

Kontakt oss

Kongsberg musikkråd


Adresse: Griegsgt 6, 3616 Kongsberg
E-post: kongsberg@musikk.no
Leder: Eva Tovsrud Knutsen,
tlf 93 22 78 75