MEDLEMMER

Veterankorpset                   

 

asvilaas@online.no

Efteløt Musikkorps             

 

eftelotmusikkorps@yahoo.no

Kbg Spel og Dansarlag           

 

ole@refsahl.no

Acta Musicae                                   

 

maritmork74@gmail.com

Kongsgårdmoen Skolekorps               

 

evarupal@yahoo.no                                                             tove.brevik@km.kongsberg.com

Sing It                                    

 

inger-johanne.frogh@kongsberg.kommune.no

Kirkens Barnekor                

 

ingvild-stoa.skrede@kongsberg.kommune.no

Kbg Guttemusikkorps                       

 

janneberit@ebnett.no

Kbg Byorkester                     

 

kjersti.soli@gmail.com

Kbg Kantori                           

 

styret@kongsbergkantori.no

Kbg Bluesklubb                   

 

bjorn.arve.sagvolden@gmail.com

KVMK                                     

 

kontakt@kv-musikken.no

Ung Musikk/Kbg Storband           

 

styret@ung-musikk.no

Kbg Trekkspillkubb 

 

post@kongsberg-trekkspillklubb.no

Kbg Kammerorkester                       

 

leder@kongsberg-kammerorkester.no

Kbg Blandede Kor               

 

post@blandakoret.no

Musikkteaterets Venner           

 

musikkteatrets.venner@ebnett.no

Kongsberg Pikekor              

 

 henrruu@online.no , britt.ystanes@hotmail.com

Jazz Evidence                                   

 

t-dalund@online.no

Åpent Kor                              

 

holand.per@hobbyruten.no

Kvedargruppa Sølvstuffen           

 

veslemoy@fjerdingstad.net

Glogerakademiet                           

 

margit.asarmoen@kongsberg.kommune.no

Kongsberg Jazzfestival           

 

kontoret@kongsbergjazz.no

Kongsberg Viseklubb                       

 

rigmor.falla@online.no, helge.knutsen2@ebnett.no

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kontakt oss

Kongsberg musikkråd


Adresse: Griegsgt 6, 3616 Kongsberg
E-post: kongsberg@musikk.no
Leder: Eva Tovsrud Knutsen,
tlf 93 22 78 75