Styret 2017

Leder Eva Tovsrud Knutsen Kongsberg Viseklubb, Musikkteatrets Venner, Kbg Spel-og Dansarlag
Nestleder Egil Settli KVMK, Musikkteatrets Venner
Sekretær Svein Solvang Kongsberg Trekkspillklubb
Styremedlem Knut Erik Myren KVMK, Kongsberg Guttemusikkorps
Styremedlem Rolf Longva Kongsberg Veterankorps
Styremedlem Reidun Fjeld Åpent Kor, Musikkteatrets Venner
Vara nr 1 Anne Berit Kjørstad Kongsberg Spel- og Dansarlag
Vara nr 2 Marit Mork Acta Musicae
Vara nr 3 Gerd Jorun Mogen Efteløt Musikkorps
Regnskapsfører Christel Skjøtskift  
Revisor Roger Larsen Regnskapsdata
Valgkomitè 2018 Arne Svilaas Kongsberg Veterankorps, KVMK
  Anne- Marie Øverland Kongsberg Blandede Kor
  Randi Kvamme Sandvik Kongsberg Blandede Kor

Kontakt oss

Kongsberg musikkråd


Adresse: Griegsgt 6, 3616 Kongsberg
E-post: kongsberg@musikk.no
Leder: Eva Tovsrud Knutsen,
tlf 93 22 78 75