Dette er Kristiansund musikkråd

30.01.2017 09:42 Skrevet av

Kristiansund musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt.

Kristiansund musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

Kristiansund musikkråd ble stiftet 22. november 1983 for å ivareta interessene til sang- og musikklivet i Kristiansund.
Etter å ha ligget i dvale i flere år, ble Kristiansunds musikkorganisasjoner i januar 2011 innkalt til Årsmøte den 22. februar.

******

Kristiansund musikkråd skal være et samarbeids- og interesseorgan for å fremme musikklivet i Kristiansund kommune ved å:

    bidra til samarbeid mellom medlemslagene
    samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter
    være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen
    være en pådriver for og bidra til økt kunnskap og kompetanse i medlemslagene
    gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

(Fra Kristiansund Musikkråds formålsparagraf)