Medlemslag

De aller fleste musikklag og -organisasjoner i Kristiansund er medlem av Kristiansund musikkråd

 

ORGANISASJON KONTAKTPERSON
Fredøens Basarensemble Terje Åshamar  
Jazzverket Steinar Løberg Værnes  
Kristiansund Kammerkor Harald Dragset  
Kristiansund Operakor Randi Sandstad  
Kristiansund Skolekorps Aleksander Ingvaldsen  
Kristiansund Storband Arne Leren  
Kristiansund Symfoniorkester Øystein G. Sandvik  
Musikkorpset Tempo Odd Sigbjørn Tvestad  
Ynglingeforeningens Musikkorps Jorid Kamsvåg