Oversikt over styret

Arne Leren

 Leder

Stig I. Piel

982 44 679

 Nestleder Stein Pge Sørlie  
 Styremelem (sekretær) Elisabeth Kristiansen  
Styremedlem (kasserer) Trond Sæterøy  
Styremedlem Signe Kjøl  
     
Varamedlem Randi Sandstad  
Varamedlem  Arne Leren

Kontakt oss

Kristiansund musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/kristiansund
Adresse: c/o Kristiansund symfoniorkester, Pb 711, 6501 Kristiansund N
E-post: kristiansund@musikk.no
Leder: Stig I. Piel, tlf 98 24 46 79

VIS KONTAKTSKJEMA