Velkommen til Lillehammer musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Lillehammer musikkråd

Lillehammer Musikkråd er en paraplyorganisasjon for musikklivet i Lillehammer kommune. Musikkrådet har som formål å fremme sang- og musikklivets interesser i Lillehammer Kommune gjennom å:
* være et kontakt- og samarbeidsorgan for likeverdige og selvstendige organisasjoner og lag som driver sang- og musikkaktiviteter.
* arbeide for en best mulig sang- og musikkopplæring. 
* styrke sang- og musikklivet organisatorisk, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det positive miljøbyggende arbeidet bedre kjent og verdsatt utad. 
* gi råd som gjelder miljø- og kulturplanlegging. 
* gi råd om bruk av kommunale kultur- og voksenopplæringstilskudd.
* være sang- og musikklivets kurs- og studieutvalg i kommunen, med informasjon, koordinering og arrangering av felleskurs og fellesseminarer som aktuelle arbeidsoppgaver.
* koordinere og arrangere konserter, stevner og andre kultur- og miljøtiltak.
* være Norsk Musikkråds og Norsk Musikkråd Hedmark og Opplands lokale organisasjons- og kontaktledd i kulturpolitiske spørsmål når det gjelder voksenopplæring, og arbeide etter de retningslinjer organisasjonene trekker opp på Norsk Musikkråds Landsmøte. 

Kontakt oss

Lillehammer musikkråd
Adresse: PB 660, 2604 Lillehammer

E-post: lillehammer.musikkrad@gmail.com

Kontakt leder direkte:
Lars Lilleberg tlf: 900 81 221