DET LOKALE MUSIKKRÅDET – ET REDSKAP FOR ØKT INNFLYTELSE OG BEDRE AKTIVITETER

Velkommen til de lokale musikkrådenes nettside. Dette er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettside for lokale musikkråd.

Her finner du informasjon om hva et lokalt musikkråd er, om de lokale musikkrådenes oppgaver og hvilke funksjoner de lokale musikkrådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikkråd vil du også finne gode ressurser til eget arbeid, tips og råd fra andre, og diverse informasjon som kan være nyttig i ditt styreverv.

Dersom du er nyvalgt i det lokale musikkrådets styre anbefaler vi deg å lete litt rundt på dette nettstedet, og også på nettstedene til Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene, samt nettsidene til medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund (se klikkbare faner øverst).

Send oss gjerne en e-post med tips og råd om innhold du savner på disse sidene.

Landskonferanse 2017

Årets landskonferanse for lokale musikkråd arrangeres fredag 15. – søndag 17. september, også denne gang på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.

Arbeidstittel for årets konferanse er: Det offentlige som ressurs for det frivillige – det frivillige som ressurs for det offentlige.

Hold av datoene. Detaljprogram følger etter hvert.

Ny kortinfo

I serien med kortinfoer for lokale musikkråd foreligger nå nr 7: Tjen penger – bli synlig! Vær synlig – tjen penger! Denne kortinfoen er ment å inspirere det lokale musikkrådet til oppfinnsomhet når det gjelder arenaer for både å bli sett og å ha økonomisk utbytte av å synes.


Oppsummering fra lokMR konferanse 2016: Det lokale musikkrådet og forholdet til kommunen

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 23. - 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov.


Oppsummering fra konferansen på Hamar 2015

Den årlige landskonferansen for lokale musikkråd var i år lagt til Hamar, med start umiddelbart etter Musikkrådets og Studieforbundets landskonferanse om musikklokaler. Over 30 deltakere fra lokale musikkråd over store deler av landet deltok, fikk med seg mange gode foredrag, nyttige gruppearbeid og god inspirasjon til det videre arbeidet i egen kommune.