Kortinfo

Vi har under utvikling en serie vi har kalt «kortinfo for lokale musikkråd», dvs en liten folder med oversiktlig info på to sider pluss forside og standard bakside. Noen av kortinfoene er ganske så enkle oversikter, andre er noe mer dyptpløyende veiledninger. Kortinfoene legges fortløpende ut her etter hvert som de ferdigstilles:

/share/mime/48/pdf.png 1 Starthjelp for tillitsvalgte (eksempel: Møre og Romsdal)
(starthjelp-fylkesmusikkrad-2012-more-og-romsdal.pdf, 402kB)