Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

28.11.2014 13:46 Skrevet av

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.

Slike fellestiltak bidrar også til å smelte det lokale musikklivet tettere sammen og bidrar til godt lokalt samarbeid.

Selv om det er vel så viktig for det lokale musikkrådet å drive lokalt påvirkningsarbeid og lobbyarbeid, som å gjennomføre konkrete tiltak i form av store konserter og omfattende kursopplegg, viser det seg at mange lokale musikkråd finner det hensiktsmessig fra tid til annen å arrangere felles-konserter og/eller felles seminarer.

På de enkelte lokale musikkådenes egne nettsteder finner du mange gode tips. Du kan også ta kontakt med musikkrådene som har slike aktiviteter for å få vite mer om hvordan de gjør det - dette er henvendelser som sikkert vil bli godt mottatt - og du får mange gode råd med på veien. Se "LOKALE MUSIKKRÅD" i toppmenyen.


Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Handlingsplan og arbeidsplan - les hele sakenInnflytelse

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Innflytelse - les hele sakenMusikk blir bedre i gode lokaler

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Musikk blir bedre i gode lokaler - les hele sakenRammebetingelser

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

Rammebetingelser - les hele saken