Innflytelse

28.11.2014 13:43 Skrevet av

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Musikklivets talerør
Musikkrådet skal være det felles talerør for HELE musikklivet. Det er viktig å framstå som et ansvarilg råd som tar hensyn til alle sider av det lokale musikklivet.

Lokalt planarbeid
Det er viktig for musikkrådet å være med i de lokale planprosessene. Det er ofte her rammene settes for framtidig utvikling i kommunen. Er man ikke med her, blir arbeidet mye tyngre seinere.

Synliggjøring
For et lokalt musikkråd er det nødvendig å være SYNLIG både overfor egne medlemmer og overfor kommunen. Siden musikkrådet skal representere medlemmene bør det arbeides aktivt med dette for øye og på mange måter, f.eks. gjennom å lage brosjyrer og informasjonsmateriell, markere seg på nettsider, plakater etc, delta i diskusjoner, ha sitt eget nettsted osv.


Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Handlingsplan og arbeidsplan - les hele sakenMusikk blir bedre i gode lokaler

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Musikk blir bedre i gode lokaler - les hele sakenRammebetingelser

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

Rammebetingelser - les hele sakenAktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.

Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet - les hele saken