Musikk blir bedre i gode lokaler

23.01.2014 15:09 Skrevet av

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Norsk musikkråd har fra slutten av 1990-tallet utviklet normer og anbefalinger for akustikk i lokaler som brukes til musikk. I 2009 ble disse omarbeidet og revidert, og er nå utgitt i ny versjon.
For å lese mer om musikklokaler, akustikk, politisk arbeid med musikklokaler, gode eksempler osv kan du gå til musikkrådets spesialnettsted for lokaler (www.musikklokaler.no) som har mye stoff om dette. Gå direkte til http://www.musikklokaler.no/krav-og-standarder/ for å lese mer om normene våre og laste ned dokumentet.

Vi har også laget en egen veiledning for hvordan lokale musikkråd bør arbeide med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål. Gå direkte til http://www.musikklokaler.no/nedlasting/lokalplan/ for å lese mer om dette og laste ned veiledningen.


Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Handlingsplan og arbeidsplan - les hele sakenInnflytelse

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Innflytelse - les hele sakenRammebetingelser

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

Rammebetingelser - les hele sakenAktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.

Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet - les hele saken